Op deze pagina kunt u (een deel van) de bij PTG/e beschikbare analyse apparatuur en technieken vinden inclusief een korte beschrijving van het apparaat of de techniek.

Infrarood (IR) spectroscopie

Met de IR spectroscopie analyse wordt van een kunststof een (infrarood) spectrum opgenomen dat uniek is voor dat type materiaal, een soort van vingerafdruk.

Metingen worden uitgevoerd met een PerkinElmer Frontier FT-IR spectrometer of een Varian 670IR spectrometer, uitgerust met een 610IR microscoop.

Met een IR analyse kan een onbekend organisch materiaal geïdentificeerd worden. Hierbij kunt u denken aan een klein stukje van een product (1x1cm), een poeder (10mg), of zelfs vervuilingen tot aan een diameter van 50 μm. Voor deze identificatie heeft PTG/e de beschikking over een uitgebreide IR-spectra database. Verder is de IR analyse een uitstekende techniek voor het vergelijken van verschillende materiaal batches. Gelijke materialen hebben namelijk een identiek IR-spectrum.

Karl Fischer waterbepaling

De Karl Fischer waterbepaling is een methode om het watergehalte van een monster te bepalen. Dit monster kan zowel een organisch oplosmiddel als een vaste stof zijn.

Metingen worden uitgevoerd met een Metrohm 831 KF Coulometer gekoppeld met een Thermoprep 832 oven. Vaste monsters kunnen gemeten worden over een temperatuurbereik van 30 tot 250 °C.

Met de Karl Fischer bepaling kunnen watergehaltes, variërend van ppb-niveau tot 100%, nauwkeurig vastgesteld worden. Het systeem reageert alleen op water waardoor dit een selectieve meetmethode is.

Kneder

Met een kneder kunnen additieven bij een thermoplastisch materiaal worden ingemengd of effecten van processing additieven worden gekarakteriseerd.

Materiaal verwerking wordt uitgevoerd op een ThermoElectron Rheomex OS – Haake RM600 met diverse rotors, zoals z-blade, Banbury, Roller. Tijdens het kneden worden o.a. de temperatuur, torque en energieverbruik vastgelegd, wat inzicht geeft in het proces. De kneder kan verwarmd worden tot 400°C. In tegenstelling tot de compounder, wat een continue proces is, worden er batches in de kneedkamer verwerkt van ca. 50 gram.

Wanneer er een goede receptuur ontwikkeld is, kan deze vervolgens optisch, thermisch of mechanisch gekarakteriseerd worden.

Melt Flow Index (MFI)

Met een MFI bepaling kan een waarde (gram per 10 minuten) bepaald worden voor het vloeigedrag van een kunststof bij een standaard temperatuur en een standaard gewicht, conform ISO norm 1133.

Metingen worden uitgevoerd met een Karg MeltFlow basic apparaat, uitgerust met diverse gewichten.

Met de MFI bepaling kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden of een materiaal met een beoogde MFI, conform datasheet geleverd is. Wanneer meer inzicht in het vloeigedrag van polymeren gewenst is, kan gebruik gemaakt worden van een reometer.

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopie

Kernspinresonantiespectroscopie, of in het Engels NMR spectroscopy, is een chemische analysemethode, die gebruikt wordt voor de identificatie en analyse van organische stoffen. Met NMR spectroscopie is het mogelijk informatie te krijgen over de moleculaire structuur van een monster.

Metingen worden uitgevoerd met een Varian Mercury 400 MHz spectrometer. De meest gebruikte methode is proton NMR (1H-NMR), maar daarnaast is koolstof (13C-NMR) en fluor NMR (19F-NMR) ook mogelijk. Voor een correcte meting is het noodzakelijk dat het monster (~2 mg) oplost in een geschikt NMR oplosmiddel.

Met een NMR meting kan een onbekende organische verbinding geïdentificeerd worden. Daarnaast wordt deze techniek ook vaak toegepast om te controleren of modificatie van een materiaal succesvol is.