Op deze pagina kunt u (een deel van) de bij PTG/e beschikbare analyse apparatuur en technieken vinden inclusief een korte beschrijving van het apparaat of de techniek.

Stereomicroscoop

Een stereomicroscoop is een microscoop met twee objectieven en oculairs, waardoor het mogelijk is een beeld van het monster te geven waarin diepte te zien is.

Metingen worden uitgevoerd met een Motic Stereo SMZ-168T-LED microscoop met vergrotingen variërend van 7,5x tot 50x.

Een stereomicroscoop kan gebruikt worden voor een eerste beoordeling van het oppervlak van een monster en als hulp bij de monstervoorbereiding.

ThermoGravimetric Analysis (TGA)

Met een TGA analyse wordt de gewichtsafname van het materiaal als functie van de temperatuur bepaald.

Metingen worden uitgevoerd met een PerkinElmer TGA 4000, waarbij gemeten kan worden van 35 tot 1.000 °C in stikstof of in lucht. Een monsterhoeveelheid van 10 mg is al voldoende voor een meting.

Met de resultaten van een TGA meting kan onder andere bepaald worden wanneer een materiaal gewicht verliest, door uitdamping of door degradatie. Daarnaast is het mogelijk om de hoeveelheid anorganische vulstof in het materiaal te bepalen.

TG - IR Hyphenation

Door het koppelen van de TGA analyse met de IR analyse kan extra informatie van een materiaal verkregen worden.

Metingen worden uitgevoerd met een PerkinElmer TGA 4000 gekoppeld aan een gascel in een PerkinElmer Frontier FT-IR spectrometer. Materiaal kan gemeten worden van 35 tot 1.000 °C in stikstof of in lucht, waarbij de vrijkomende gassen online gemeten worden in de IR spectrometer.

Met deze meting kan bepaald worden of er bij een gewichtsverlies van het monster specifieke stoffen uitdampen of dat er sprake is van degradatie. Bij meer componenten systemen kan ook de volgorde van uitdampen bepaald worden.

Trekbank

Met een trekbank kunnen de trek-, compressie- en buigkarakteristieken van een materiaal gemeten worden.

Metingen worden onder andere uitgevoerd op een Zwick Zmart.Pro trekbank met een 10 kN krachtcel. Trekstaafjes kunnen aangeleverd worden, maar PTG/e beschikt ook over stansen, zodat er haltervormige monsters uit een film of coating gestanst kunnen worden.
Deze monsters kunnen dan conform ISO 527 gemeten worden.

Zowel de spanning-rek diagram als alle ruwe data kunnen worden aangeleverd.

X-ray photoelectron spectroscopie (XPS)

De XPS analyse is een elementanalyse aan de bovenste 10 nm van het oppervlak van een monster. Elementen beginnend bij Lithium (Li) in het periodiek systeem kunnen gemeten worden.

Metingen worden uitgevoerd Thermo K-Alpha XPS. Voor de metingen is het noodzakelijk om het monster in een ultra hoog vacuüm te brengen.

Met de XPS analyse is het mogelijk om onbekende monsters te identificeren. Van het monster wordt dan de element compositie en de atoom concentraties bepaald. Aan de hand hiervan kan de moleculaire structuur van een monster afgeleid worden.