Contact angle

Contacthoekmetingen kunnen worden uitgevoerd op vlakke oppervlakken om hun hydrofobe of hydrofiele gedrag te bepalen. In totaal worden 10 druppels geplaatst op het te meten oppervlak, die vervolgens worden gefotografeerd door een camera. Via de software wordt de contacthoek aan de linker- en rechterkant berekend, en wordt een gemiddelde genomen over de 10 druppels. Met contacthoekmetingen valt een variatie van +/- 3° tussen metingen binnen de tolerantiegrenzen.