Differential Scanning Calorimetry (DSC)

DSC wordt gebruikt om informatie te verkrijgen van materialen op basis van de reactie op veranderingen in temperatuur. Het kan faseveranderingen zoals smelten, kristallisatie of een glasovergang aan het licht brengen, wat kan helpen bij het identificeren van polymeren of het verstrekken van samenstellingsinformatie (vooral wanneer gecombineerd met andere analytische technieken). De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de initiële verwerkingsparameters van een materiaal te bepalen. Bovendien kunnen verschillende kinetische gebeurtenissen worden geanalyseerd, zoals uithardings- of oxidatiereacties.