Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)

DMTA is een techniek die wordt gebruikt om het visco-elastische gedrag van een materiaal te analyseren als functie van temperatuur of frequentie. Uit de resulterende variatie in materiaalstijfheid kunnen eigenschappen zoals de glasovergangstemperatuur (Tg) worden bepaald. Transities die overeenkomen met andere moleculaire bewegingen kunnen ook worden geïdentificeerd.