UV-vis spectroscopy

UV-vis spectroscopie is een krachtig instrument voor het bepalen van hoe moleculen en materialen interacteren met licht. Voor een reeks golflengtes wordt een bundel monochromatisch licht door het monster geleid. Geschikte monsters absorberen een deel van het licht binnen een specifiek golflengtebereik, wat informatie biedt over de concentratie van bepaalde moleculen in een monster in vergelijking met een referentie van bekende concentratie. Daarnaast kan UV-vis spectroscopie worden gebruikt om de kinetiek van (chemische) reacties die in een monster optreden in de loop van de tijd te volgen.