Publicaties

Sinds 2004 heeft PTG/e vele bedrijven ondersteund met haar kennis en expertise op het gebied van polymeren. Sommige van onze projecten hebben geleid tot patenten en wetenschappelijke publicaties. Informatie hierover is te vinden in de secties Patenten en Wetenschappelijke publicaties van deze website. PTG/e-nieuws en ander relevant nieuws is te vinden in de rubriek Nieuws.

Voorbeelden van projecten die we in het verleden hebben uitgevoerd, worden uitgelicht in de sectie Voorbeeld projecten.

Bio-based aliphatic/aromatic poly(trimethylene furanoate/sebacate) random copolymers: Correlation between mechanical, gas barrier performances and compostability and copolymer

Agata Zubkiewicz, Anna Szymczyk, Rafaël J. Sablong, Michelina Soccio, Giulia Guidotti, Valentina Siracusa, Nadia Lotti
Polymer Degradation and Stability, 195,2022, 109800

Fijne feestdagen toegewenst door PTG/e!

Wij wensen u het allerbeste voor 2022 en danken onze klanten voor de samenwerking en het vertrouwen dat ons het afgelopen jaar wederom is geschonken. We kijken uit naar het versterken van onze partnerschappen en het ontwikkelen van onze samenwerkingen in het komende jaar, door innovatieve en professionele ondersteuning te bieden.

Onze laboratoria zijn gesloten van 25 december 2021 tot en met 2 januari 2022.

Met vriendelijke groet, Team PTG/e

Season's greetings PTGe

Identificeer onbekende en complexe materialen met TGA-IR-GC-MS ‘Hyphenation setup’

Door de analysetechnieken TGA, FT-IR en GC-MS te combineren via koppeling van de apparaten verkrijgt men een krachtige analysetechniek. Met deze TGA-IR-GC-MS 'Hyphenation setup' is het mogelijk om complexe en onbekende materialen te identificeren.

PTG/e maakt gebruik van een TGA-IR-GC-MS 'Hyphenation setup' van PerkinElmer.
Enkele toepassingen voor het gebruik van deze techniek zijn:

  • Identificatie van additieven, zoals weekmakers in diverse kunststoffen
  • Het bepalen van de primaire componenten van een materiaal
  • Analyseren van onbekende vervuilingen in een materiaal zoals geurstoffen of oplosmiddel

Het te meten monster wordt geplaatst in de TGA en met een in te stellen snelheid verhit tot een bepaalde temperatuur. Tijdens het verwarmen van een materiaal kan gewichtsverlies optreden door bijvoorbeeld het verdampen van oplosmiddelen of het thermisch degraderen van een materiaal. In een TGA analyse wordt deze gewichtsafname bepaald. De gassen die ontstaan tijdens de verdamping of thermische degradatie worden via een transfer line overgebracht naar de FT-IR. In de FT-IR wordt het gas gemeten met infrarood straling. De molecuulverbindingen in het gemeten gas reageren elk anders op infrarood straling, waardoor het mogelijk is om een (infrarood) spectrum op te nemen om zo de molecuulverbindingen te identificeren.

TGA spectrum

IR spectrum

Vervolgens kunnen de gassen geïnjecteerd worden in de kolom van de GC-MS. Afhankelijk van de affiniteit van het materiaal met de kolom, de temperatuur van de kolom en de snelheid van het draaggas, gaat het materiaal met een bepaalde snelheid door de kolom. Deze snelheid bepaalt de verblijftijd in de kolom. Aangezien verschillende materialen een verschillende verblijftijd kunnen hebben, kan de GC gebruikt worden om componenten in het geïnjecteerde monster van elkaar te scheiden.

GC spectrum

Aan het eind van de GC-kolom is een massa spectrometer (MS) geplaatst. In dit apparaat worden de gescheiden componenten geïoniseerd en vervolgens in een elektrisch veld gebracht. Afhankelijk van de massa en de lading krijgen deze ionen een bepaalde snelheid. Dat principe wordt gebruikt om een MS spectrum te creëren. De combinatie van verblijftijd en MS spectrum is uniek voor een component, en kan dus gebruikt worden voor de identificatie van deze component.

MS spectrum

Naast gebruik van de volledige hyphenation opstelling is het ook mogelijk om de individuele analysetechnieken te gebruiken, of een gedeeltelijke hyphenation opstelling, zoals bijvoorbeeld TGA – IR of TGA – GC-MS. De specifieke vereiste opstelling hangt af van wat er precies moet worden geanalyseerd.

Hyphenation setup

PerkinElmer apparatuur:
TGA 4000
FT-IR Frontier
Clarus 690 GC & SQ8T MS
RedShift Transferline

Meer informatie over onze Apparatuur & Technieken

PTG/e sponsort Brightlands Polymer Days 2021

Brightlands Polymer Days 2021 is een wetenschappelijke conferentie op het gebied van polymeerwetenschap en -technologie. Deze conferentie wordt georganiseerd door de Belgian Polymer Group, KNCV Macromolecular Division, PTN, de voormalige Dutch Polymer Days en Brightlands Rolduc Polymer Conference. Deze partners hebben hun krachten gebundeld om een ​​nieuwe wetenschappelijke conferentie te starten waar de academische wereld, van student tot Nobelprijswinnaar, en het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten.

Voor meer informatie over deze conferentie kunt u kijken op https://polymerdays.brightlands.com/about-the-conference/

The Impact of Biomass and Acid Loading on Methanolysis during Two-Step Lignin-First Processing of Birchwood

Panos D. Kouris, Xiaoming Huang, Xianhong Ouyang, Dannie J. G. P. van Osch, Geert J. W. Cremers, Michael D. Boot and Emiel J. M. Hensen
Catalysts, 2021, 11(6), 750

Omsmeltbaar beton, een industriële revolutie!

PTG/e werkte samen met Shell bij de ontwikkeling van zwavelbeton dat nu gecommercialiseerd is door de Belgische betonfabrikant De Bonte voor de productie van ‘groene’ spoorbielzen.
Meer informatie over dit 100% circulaire beton is te vinden op de website van De Bonte.