Nieuws

PTG/e sponsort Brightlands Polymer Days 2021

Brightlands Polymer Days 2021 is een wetenschappelijke conferentie op het gebied van polymeerwetenschap en -technologie. Deze conferentie wordt georganiseerd door de Belgian Polymer Group, KNCV Macromolecular Division, PTN, de voormalige Dutch Polymer Days en Brightlands Rolduc Polymer Conference. Deze partners hebben hun krachten gebundeld om een ​​nieuwe wetenschappelijke conferentie te starten waar de academische wereld, van student tot Nobelprijswinnaar, en het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten.

Voor meer informatie over deze conferentie kunt u kijken op https://polymerdays.brightlands.com/about-the-conference/

Omsmeltbaar beton, een industriële revolutie!

PTG/e werkte samen met Shell bij de ontwikkeling van zwavelbeton dat nu gecommercialiseerd is door de Belgische betonfabrikant De Bonte voor de productie van ‘groene’ spoorbielzen.
Meer informatie over dit 100% circulaire beton is te vinden op de website van De Bonte.

Een kijkje in het dagelijks werk van een Research fellow bij PTG/e?

Fontys Hogescholen heeft enkele alumni gevraagd hoe hun werk er na hun afstuderen uitziet. Thijs Jansman geeft een goede impressie van zijn werkzaamheden en de infrastructuur bij PTG/e.

Waterstof moet goedkoper en NOG groener

PTG/e is actief betrokken bij het mogelijk maken van de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Een van de veelbelovende energiedragers voor deze energietransitie is waterstof geproduceerd door wind- of zonne-energie, de zogenaamde groene waterstof. Een van de huidige barrières voor succes zijn de kosten van de elektrolyzers die nodig zijn voor de waterstofproductie.

Samen met onze partners in het Ampere consortium, gefinancierd door TKI Nieuw Gas, hebben we als doel groene waterstof kosteneffectiever te maken. PTG/e ontwikkelt hiervoor nieuwe, fluorvrije protonenuitwisselingsmembranen (PEM) die worden gebruikt in de elektrolyse-apparaten. Het belangrijkste doel van deze ontwikkeling is om de kosten te verlagen. Een bijkomend voordeel van deze chemie is de afwezigheid van organofluorverbindingen in PEM-elektrolyse-apparaten, wat ook de ecologische voetafdruk van waterelektrolyse zou verkleinen.

Onderstaand filmpje geeft een korte indruk van het project, waarbij onze teamleider Chemie, Timo Sciarone, de rol van PTG/e uitlegt.

PTG's top tien meest artistieke analyse foto's

Op dagelijkse basis komen we de meest bijzondere en buitengewoon mooie patronen en structuren tegen tijdens onze materiaal analyses.

Bekijk onze top 10 van de meest artistieke analysebeelden van onze medewerkers die we tijdens materiaalonderzoek zijn tegengekomen:

# 10 - Polyethyleen dat groeit op silicadeeltjes.

# 9 - Druppel van Microdrop printer.

# 8 - Sem EDX-toewijzing.

# 7 - Waterdruppel op hydrofoob oppervlak.

# 6 - POM-beeld van een vloeibaar kristal dat op het punt staat over te gaan van de isotrope fase naar de nematische fase.

# 5 - Een microscopisch beeld van een vloeibaar kristal op een gestructureerde wafer.

# 4 - Lamellair van 75 nm op dwarsdoorsnede van een katalysator bereid door een gefocusseerde ionenbundel.

# 3 - Een microscopisch beeld van een afgebroken microplastic op een glazen substraat bij een vergroting van 50x (Raman).

# 2 - POM-beeld van een vloeibaar kristal dat bijna volledig isotroop is geworden.

# 1 - Optische microscopie van waskristallen.

Voor meer informatie over onze analyses en technieken kunt u altijd contact met ons opnemen.

Nieuwe commissaris PTG/e

We zijn erg trots en vereerd om aan te kondigen dat vanaf 01 maart 2020 Prof.dr.ir. Jaap Schouten benoemd is tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van PTG/e BV. Hij zal zich voegen bij de twee andere leden van de RvC; mevr.drs. Sonja Vos RA en Em.prof.dr.ir. Han Meijer.

Jaap Schouten was tot 1 maart 2020 lid van het College van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO. Verder is Jaap Schouten winnaar van de Simon Stevin award en behaalde hij de ERC Advance Grant en ERC Proof of Concept. Ook is hij lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Last but not least heeft Jaap Schouten tijdens zijn academische carrière bij de Technische Universiteit Eindhoven verschillende spin-off bedrijven gestimuleerd en geïnitieerd.