Nieuws

PTG/e sponsort Brightlands Polymer Days 2021

Brightlands Polymer Days 2021 is een wetenschappelijke conferentie op het gebied van polymeerwetenschap en -technologie. Deze conferentie wordt georganiseerd door de Belgian Polymer Group, KNCV Macromolecular Division, PTN, de voormalige Dutch Polymer Days en Brightlands Rolduc Polymer Conference. Deze partners hebben hun krachten gebundeld om een ​​nieuwe wetenschappelijke conferentie te starten waar de academische wereld, van student tot Nobelprijswinnaar, en het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten.

Voor meer informatie over deze conferentie kunt u kijken op https://polymerdays.brightlands.com/about-the-conference/

PTG Eindhoven is sponsor of the Brightlands Polymer Days 2021.

Fijne feestdagen toegewenst door PTG/e!

Wij wensen u het allerbeste voor 2022 en danken onze klanten voor de samenwerking en het vertrouwen dat ons het afgelopen jaar wederom is geschonken. We kijken uit naar het versterken van onze partnerschappen en het ontwikkelen van onze samenwerkingen in het komende jaar, door innovatieve en professionele ondersteuning te bieden.

Onze laboratoria zijn gesloten van 25 december 2021 tot en met 2 januari 2022.

Met vriendelijke groet, Team PTG/e

Season's greetings PTGe

Omsmeltbaar beton, een industriële revolutie!

PTG/e werkte samen met Shell bij de ontwikkeling van zwavelbeton dat nu gecommercialiseerd is door de Belgische betonfabrikant De Bonte voor de productie van ‘groene’ spoorbielzen.
Meer informatie over dit 100% circulaire beton is te vinden op de website van De Bonte.

PTG/e cooperated with Shell in the development of sulfur concrete which is now commercialized by the Belgian concrete manufacturer De Bonte for the production of ‘green’ railway sleepers.

Een kijkje in het dagelijks werk van een Research fellow bij PTG/e?

Fontys Hogescholen heeft enkele alumni gevraagd hoe hun werk er na hun afstuderen uitziet. Thijs Jansman geeft een goede impressie van zijn werkzaamheden en de infrastructuur bij PTG/e.

(movie in Dutch only)

Waterstof moet goedkoper en NOG groener

PTG/e is actief betrokken bij het mogelijk maken van de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Een van de veelbelovende energiedragers voor deze energietransitie is waterstof geproduceerd door wind- of zonne-energie, de zogenaamde groene waterstof. Een van de huidige barrières voor succes zijn de kosten van de elektrolyzers die nodig zijn voor de waterstofproductie.

Samen met onze partners in het Ampere consortium, gefinancierd door TKI Nieuw Gas, hebben we als doel groene waterstof kosteneffectiever te maken. PTG/e ontwikkelt hiervoor nieuwe, fluorvrije protonenuitwisselingsmembranen (PEM) die worden gebruikt in de elektrolyse-apparaten. Het belangrijkste doel van deze ontwikkeling is om de kosten te verlagen. Een bijkomend voordeel van deze chemie is de afwezigheid van organofluorverbindingen in PEM-elektrolyse-apparaten, wat ook de ecologische voetafdruk van waterelektrolyse zou verkleinen.

Onderstaand filmpje geeft een korte indruk van het project, waarbij onze teamleider Chemie, Timo Sciarone, de rol van PTG/e uitlegt.

PTG's top tien meest artistieke analyse foto's

Op dagelijkse basis komen we de meest bijzondere en buitengewoon mooie patronen en structuren tegen tijdens onze materiaal analyses.

Bekijk onze top 10 van de meest artistieke analysebeelden van onze medewerkers die we tijdens materiaalonderzoek zijn tegengekomen:

# 10 - Polyethyleen dat groeit op silicadeeltjes.
Polyethylene that grew on silica particles.

# 9 - Druppel van Microdrop printer.
Image of a droplet of Microdrop printer uncovered by PTG Eindhoven.

# 8 - Sem EDX-toewijzing.
An image of Sem EDX mapping done by PTG Eindhoven the Material Innovators.

# 7 - Waterdruppel op hydrofoob oppervlak.
Image of a water droplet on hydrophobic surface by PTG Eindhoven located in Brainport Eindhoven.

# 6 - POM-beeld van een vloeibaar kristal dat op het punt staat over te gaan van de isotrope fase naar de nematische fase.
POM image of liquid crystal that is just about to transition from the isotropic phase to nematic phase - material analysis by PTG Eindhoven.

# 5 - Een microscopisch beeld van een vloeibaar kristal op een gestructureerde wafer.
Microscopic image of a liquid crystal on a structured wafer by PTG Eindhoven the Material Innovators.

# 4 - Lamellair van 75 nm op dwarsdoorsnede van een katalysator bereid door een gefocusseerde ionenbundel.
Image of 75nm lamellar on cross section of a catalyst prepared by focused icon beam. This analysis is done by PTG Eindhoven the Material Innovators.

# 3 - Een microscopisch beeld van een afgebroken microplastic op een glazen substraat bij een vergroting van 50x (Raman).
Raman microscopic image of a degraded plastic on a glass substrate done by PTG Eindhoven.

# 2 - POM-beeld van een vloeibaar kristal dat bijna volledig isotroop is geworden.
POM image of Liquid crystal.

# 1 - Optische microscopie van waskristallen.
See in this image the wax cystals uncoverd by optical microscopy executed by PTG Eindhoven.

Voor meer informatie over onze analyses en technieken kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wax crystals research PTG Eindhoven.