Nieuws

TGA-IR-GC-MS: Een krachtige techniek voor geëvolueerde gasanalyse

De TGA-IR-GC-MS analyse is een analysemethode die drie krachtige technieken integreert: thermogravimetrische analyse (TGA), infraroodspectroscopie (IR) en gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS). Wanneer gecombineerd, vormen ze een analytische synergie die uitgebreide informatie biedt over de chemische eigenschappen van een materiaal. TGA-IR-GC-MS-analyse is een krachtige techniek voor geëvolueerde gasanalyse die we bij PTG/e voor veel verschillende toepassingen gebruiken.

Enkele voorbeelden van projecten die we hebben uitgevoerd voor onze klanten zijn:

  • Karakterisering van polyurethaan: Het identificeren van de bouwstenen van polyurethanen, wat waardevol kan zijn voor materiaalontwikkeling.
  • Analyse van inktformuleringen: Het bepalen van de samenstelling van onbekende uitgeharde inktformuleringen.
  • Polymeeranalyse: Het identificeren van weekmakers en additieven in polymeren, wat essentieel is voor het begrijpen van de eigenschappen van polymeren.
  • Studie naar thermische degradatie: Onderzoek naar de thermische degradatie van verschillende polymeren, wat informatie oplevert over hun gebruik in diverse toepassingen.

 

Hoe werkt het?

De TGA-IR-GC-MS analyse is een analysemethode die drie krachtige technieken integreert: thermogravimetrische analyse (TGA), infraroodspectroscopie (IR) en gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS). Elk van deze technieken biedt unieke inzichten in de samenstelling, moleculaire structuur en thermisch gedrag van een materiaal. Wanneer ze echter worden gecombineerd, vormen ze een analytische synergie die uitgebreide informatie biedt over de chemische eigenschappen van een materiaal.

At this photo you see the TGA-IR-GC-MS setup at PTG Eindhoven. A powerful gas analysis technique for many different applications.

Opstelling van TGA-IR-GC-MS met de TGA (rechts), de infraroodgascel (midden) en de GC-MS (links), gekoppeld door de overdrachtsleiding.

Binnen de infrastructuur van PTG/e kunnen TGA-, IR- en GC-MS-apparatuur worden gecombineerd met een verwarmde overdrachtsleiding. De TGA-techniek kwantificeert de gewichtsverandering van een monster als functie van temperatuur of tijd. Het onderwerpt het monster aan een nauwkeurig gecontroleerd temperatuurprogramma terwijl het continu het gewicht ervan controleert. Dit maakt de bepaling mogelijk van cruciale informatie met betrekking tot de thermische stabiliteit en ontledingsgedrag van een materiaal.

In this graph you see the thermogram of a polymer material, showing the weight percentage as a function of temperature. TGA-IR-GC-MS is a great analysis to combain 3 powerfull techniques. We, at PTG Eindhoven, are very experienced in TGA-IR-GC-MS.

Thermogram van een polymeermateriaal, waarbij het gewichtspercentage als functie van de temperatuur wordt weergegeven. 

Het gas dat tijdens de TGA-meting uit het monster vrijkomt door verdamping of thermische ontbinding, wordt via de verwarmde overdrachtsleiding door de IR-gascel geleid om te worden gemeten met IR-spectroscopie. IR-spectroscopie maakt gebruik van de interactie tussen infrarood licht en de moleculaire bindingen binnen het geëvolueerde gas, wat uniek is voor elk type materiaal. Het resulterende spectrum van deze techniek onthult waardevolle details over de functionele groepen binnen de vrijkomende gassen, wat helpt bij de identificatie van chemische bindingen, moleculaire structuur en functionele groepen van het oorspronkelijke monster.

In the next graph, you see the overall absorbance during the online IR measurement (left), with the IR spectrum at the peak of the thermal decomposition (right). Graph TGA-IR-GC-MS by PTG Eindhoven.

De totale absorptie tijdens de online IR-meting (links), met het infraroodspectrum op het hoogtepunt van de thermische ontbinding (rechts).

De gassen die tijdens de TGA-meting bij een specifieke temperatuur uit het monster vrijkomen, kunnen worden verzameld om in te spuiten in de GC-MS. In de GC gaan de gassen door een scheidingskolom, waarbij de individuele componenten worden gescheiden op basis van hun vluchtigheid en affiniteit met de kolom. Vervolgens analyseert de MS deze gescheiden componenten, waardoor informatie wordt verkregen over hun moleculaire massa en fragmentatiepatronen. Dit helpt bij het identificeren van de componenten die vrijkomen tijdens de thermische degradatie van het materiaal, waardoor verdere inzichten worden verkregen in de oorspronkelijke samenstelling van het materiaal.

Graph TGA-IR-GC-MS analysis, a powerful technique which combines 3 different analysis.

Gaschromatogram van het geïnjecteerde gas. De pieken geven de respons van de MS-detector aan en tonen het massaspectrum van het uitgescheiden component.

De flexibiliteit van het hele geëvolueerde gas systeem biedt verschillende combinaties van technieken, waaronder: TGA-IR, TGA-MS, TGA-GC-MS en TGA-IR-GC-MS analyses. Dit maakt het mogelijk om de beste combinatie van technieken te selecteren om de vragen over het materiaal te beantwoorden.

Samenvattend vormt de combinatie van de TGA-, IR- en GC-MS technieken een krachtig analytisch instrument dat in staat is complexe en onbekende materiaaluitdagingen op te lossen.

Voor meer informatie over hoe deze analyse kan bijdragen aan uw specifieke materiaalanalysebehoeften, aarzel niet om contact met ons op te nemen!

TGA-IR-GC-MS analysis technique is a combined analysis of 3 different techniques.

PTG Eindhoven SusInkCoat partner

DUURZAME INKTS & COATINGS
PTG Eindhoven is partner van het NWO-consortium SusInkCoat.
We zijn trots om aan te kondigen dat we een partner zijn in het consortium SusInkCoat. Het consortium heeft een subsidie van 35 miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het project "Duurzame Inkten en Coatings".

Bestaande uit bedrijven zoals AkzoNobel, Evonik en Canon, samen met academische instellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Universiteit Twente (UT), streeft het consortium ernaar om samen te werken aan de ontwikkeling van 'schakelbare en adaptieve functionele polymeren en additieven' met een lagere milieu-impact.

Infographic from SusInkCoat. PTG is partner is this consortium.

Het doel is om nieuwe materialen, processen en toepassingen te pionieren om de duurzaamheid, functionaliteit en recyclebaarheid van coatings, dunne films en inkten te verbeteren. Het project legt een sterke nadruk op het verduurzamen van coatings en inkten, met de focus op het verminderen van de milieu-impact en het bevorderen van circulariteit.
Voor meer informatie over SusInkCoat klik hier. 

PTG Eindhoven partner of consortium SusInkCoat. Making coatings and inkts more sustainable.

NIEUW UV-vis Spectroscopie

Met trots introduceren we een nieuwe toevoeging aan onze infrastrucuur: UV-vis-spectroscopie. UV-vis-spectroscopie is een krachtig hulpmiddel om te bepalen hoe moleculen en materialen omgaan met licht. Voor een bereik aan golflengten wordt een straal monochroom licht door het monster gestuurd.

Geschikte monsters absorberen een deel van het licht binnen een specifiek golflengtebereik, wat informatie oplevert over de concentratie van bepaalde moleculen in een monster in vergelijking met een referentie met een bekende concentratie. Bovendien kan UV-vis-spectroscopie worden gebruikt om de kinetiek van (chemische) reacties die in een monster optreden in de loop van de tijd te volgen.

Benieuwd wat UV-vis voor u kan betekenen? Neem gerust contact op en ontdek de mogelijkheden!

Small-Scale Polyolefin Reactors

Polyolefinen behoren tot de meest gebruikte kunststoffen ter wereld. Met een productie van ongeveer 80 miljoen ton per jaar is polyethyleen het bekendste en belangrijkste polyolefine ter wereld. Andere bekende polyolefinen zijn polypropyleen (PP), polybutyleen (PB) en polyisobutyleen (PIB). De eigenschappen van deze polyolefinen zijn cruciaal voor de rol die ze moeten vervullen in allerlei producten zoals verpakkingsmaterialen, meubels en elektronica.

Om bepaalde eigenschappen te kunnen bereiken, moeten de syntheseparameters tijdens de polymerisatie nauwkeurig worden gecontroleerd. Om tot de beste instellingen te komen, wordt er nog veel onderzoek gedaan. Omdat elk systeem anders is en zijn eigen set parameters vereist, is optimalisatie op kleinschalige synthese een verplichte stap voordat er een proefinstallatie komt, gevolgd door industriële schaalvergroting.

 

Small-Scale Polyolefins reactors at PTG Eindhoven
Polymer Technology Group Eindhoven (PTG/e) BV

 

PTG/e beschikt over een uniek platform van niet één maar liefst vijf kleinschalige polyolefinereactoren. De reactoren zijn ontworpen voor het testen van zowel homogene als heterogene katalysatoren in slurry of oplossing. De vier autoclaven van 125 ml en één van 1 liter kunnen worden gebruikt om het olefinepolymerisatieproces voor verschillende monomeren, katalysatoren en syntheseomstandigheden te optimaliseren, omdat ze zijn uitgerust met uitgebreide parametermonitoring. Met een dergelijke opstelling kunnen we verschillende experimenten tegelijkertijd uitvoeren, waardoor het een zeer efficiënte en snelle manier is om verschillende parameters te testen, zoals temperatuur, druk en opname van ethyleen/propyleen. Bovendien kunnen olefinepolymerisatiereacties worden geblust met kooldioxide en kunnen de katalysatoren worden verjongd of kunnen ze ketenoverdracht ondergaan via de introductie van gecontroleerde kleine hoeveelheden waterstof.

Als u geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact met ons op om te bespreken hoe ons kleinschalige olefinepolymerisatieplatform uw projecten ten goede kan komen.

Small-Scale Polyolefin Reactors at PTG Eindhoven.

Scanning Electron Microscopy (SEM) – Explained

Door het gebruik van Scanning Electron Microscopy kunnen we ons verdiepen in de ingewikkelde wereld van materialen, wat waardevolle inzichten oplevert. De Scanning Electron Microscope kan hoge resolutie beelden van je materiaal opleveren zoals je nog nooit eerder hebt gezien. “Klaar om je project naar nieuwe hoogten te tillen met Scanning Electron Microscopy? Neem contact met ons op en ontdek wat wij voor je projecten kunnen betekenen!” Bekijk de film hier!

Scanning Electron Microscopy

NIEUW - THF Size Exclusion Chromatography (SEC) systeem!

We zijn verheugd om een nieuwe toevoeging aan onze infrastructuur aan te kondigen met de integratie van ons nieuwe Size Exclusion Chromatography (SEC)-systeem. Dit nieuwe SEC-systeem maakt gebruik van tetrahydrofuran (THF) als mobiele fase, gecombineerd met een zeer gevoelige brekingsindexdetector (RI).

Deze THF-SEC is nauwkeurig gekalibreerd met behulp van polystyreen (PS)-standaarden, waardoor we het molecuulgewicht van polymeren binnen een breed bereik kunnen bepalen, van 200 tot 400.000 Da.

Ons team is zeer ervaren met alle soorten polymeren. Door ons bestaande assortiment SEC-systemen uit te breiden met deze THF-SEC, kunnen we molecuulgewichten bepalen van bijna elk polymeer materiaal met de grootst mogelijke efficiëntie en betrouwbaarheid.

Wilt u het molecuulgewicht van uw materialen weten? Neem contact met ons op!

Size Exclusion Chromatography (SEC) this new SEC system utilizes tetrahydrofuran (THF).