Nieuws

PTG's top tien meest artistieke analyse foto's

Op dagelijkse basis komen we de meest bijzondere en buitengewoon mooie patronen en structuren tegen tijdens onze materiaal analyses.

Bekijk onze top 10 van de meest artistieke analysebeelden van onze medewerkers die we tijdens materiaalonderzoek zijn tegengekomen:

# 10 - Polyethyleen dat groeit op silicadeeltjes.
Polyethylene that grew on silica particles.

# 9 - Druppel van Microdrop printer.
Image of a droplet of Microdrop printer uncovered by PTG Eindhoven.

# 8 - Sem EDX-toewijzing.
An image of Sem EDX mapping done by PTG Eindhoven the Material Innovators.

# 7 - Waterdruppel op hydrofoob oppervlak.
Image of a water droplet on hydrophobic surface by PTG Eindhoven located in Brainport Eindhoven.

# 6 - POM-beeld van een vloeibaar kristal dat op het punt staat over te gaan van de isotrope fase naar de nematische fase.
POM image of liquid crystal that is just about to transition from the isotropic phase to nematic phase - material analysis by PTG Eindhoven.

# 5 - Een microscopisch beeld van een vloeibaar kristal op een gestructureerde wafer.
Microscopic image of a liquid crystal on a structured wafer by PTG Eindhoven the Material Innovators.

# 4 - Lamellair van 75 nm op dwarsdoorsnede van een katalysator bereid door een gefocusseerde ionenbundel.
Image of 75nm lamellar on cross section of a catalyst prepared by focused icon beam. This analysis is done by PTG Eindhoven the Material Innovators.

# 3 - Een microscopisch beeld van een afgebroken microplastic op een glazen substraat bij een vergroting van 50x (Raman).
Raman microscopic image of a degraded plastic on a glass substrate done by PTG Eindhoven.

# 2 - POM-beeld van een vloeibaar kristal dat bijna volledig isotroop is geworden.
POM image of Liquid crystal.

# 1 - Optische microscopie van waskristallen.
See in this image the wax cystals uncoverd by optical microscopy executed by PTG Eindhoven.

Voor meer informatie over onze analyses en technieken kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wax crystals research done by PTG Eindhoven.

Nieuwe commissaris PTG/e

We are very proud and honored to announce that from 01 March 2020 Prof.dr.ir. Jaap Schouten has been appointed as member of the Board of Directors (RvC) of PTG/e BV, and he will join the two other members of the Board of Directors (RvC); Mrs.drs. Sonja Vos RA and Em.prof.dr.ir. Han Meijer.

Jaap Schouten was tot 1 maart 2020 lid van het College van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO. Verder is Jaap Schouten winnaar van de Simon Stevin award en behaalde hij de ERC Advance Grant en ERC Proof of Concept. Ook is hij lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Last but not least heeft Jaap Schouten tijdens zijn academische carrière bij de Technische Universiteit Eindhoven verschillende spin-off bedrijven gestimuleerd en geïnitieerd.

Jaap Schouten is lid van de RvC PTG Eindhoven.