PTG/e is partner van het BatteryNL consortium!

Een veiligere en duurzamere batterij: BatteryNL

We zijn trots om aan te kondigen dat we partner zijn in het Nederlandse BatteryNL-consortium! Als partner bundelen we onze krachten met uiteenlopende bedrijven, zowel MKB als multinationals, maar ook met Nederlandse Universiteiten.

Het doel van het consortium is om binnen acht jaar de volgende generatie batterijen te ontwikkelen. Door te focussen op een beter begrip van materiële interfaces.

Nederland loopt al lang voorop op het gebied van innovatie en het BatteryNL consortium is een voorbeeld van de Nederlandse inzet voor duurzame oplossingen. Door een breed spectrum aan expertise en perspectieven samen te brengen, creëert het BatteryNL consortium de mogelijkheid om de uitdagingen van batterijtechnologie vanuit meerdere invalshoeken aan te pakken.

Kijk voor meer informatie over het BatteryNL consortium op de website!