PTG Eindhoven is located in the Brainport.

Apparatuur & technieken

Voor onze Analyse & Advies projecten kunnen we gebruik maken van onze eigen infrastructuur, maar ook die van de TU/e.

Hieronder vindt u een overzicht van (een deel van) de apparatuur en technieken die bij PTG/e aanwezig zijn, inclusief een korte beschrijving hiervan.

U kunt dit overzicht van beschikbare analyse-apparatuur en -technieken ook downloaden als pdf bestand.

categorie

Equipment category

Techniek

analysis techniques type

UV-vis spectroscopy

Brand

VWR P9
Golflengtebereik
190 to 1100 nm
Absorptiebereik
-0.3 to 3.0 A
Transmissiebereik
0 to 200 %T
Beschikbare monsterhouders
Glazen cuvetten, kwarts cuvetten, houder voor vaste film
UV-vis P9 spectrophotometer can be used to determine how molecules and materials interact with light, allowing to measure compound concentrations or monitor reactions

UV-vis spectroscopie is een krachtig instrument voor het bepalen van hoe moleculen en materialen interacteren met licht. Voor een reeks golflengtes wordt een bundel monochromatisch licht door het monster geleid. Geschikte monsters absorberen een deel van het licht binnen een specifiek golflengtebereik, wat informatie biedt over de concentratie van bepaalde moleculen in een monster in vergelijking met een referentie van bekende concentratie. Daarnaast kan UV-vis spectroscopie worden gebruikt om de kinetiek van (chemische) reacties die in een monster optreden in de loop van de tijd te volgen.

Confocal Raman spectroscopie

Brand

WITec Alpha 300R
Mogelijke laser golflengtes
532nm, 633nm and 785nm
Typische monstergrootte
1 – 1000 μm
Monstertypen
Most organic and inorganic samples
Identificatie
Bio-Rad database containing over 25.000 reference spectra
Uitvoer
Molecular fingerprint
Confocal raman spectroscopy Characterization is a great method to research the Molecular fingerprint of most organic and inorganic samples.

Raman spectroscopie lijkt op infraroodspectroscopie op een manier dat beide technieken worden gebruikt om onbekende stoffen te identificeren. Raman spectroscopie gebruikt een laser om interactie te hebben met een onbekende stof. Confocale Raman-microscopie combineert de Raman-spectroscopie met een optische microscoop, die extra ruimtelijke (verticale en horizontale) resolutie van monsters biedt. Daarom is deze techniek vooral nuttig voor microscopische defectanalyse. Analyses kunnen worden uitgevoerd in 1D, 2D en 3D met spotgroottes van minder dan 1,0 μm.

Contact angle

Brand

OCA-20 Contact Angle Measuring Instrument (DataPhysics Instruments GmbH)
Vloeistof
Water, hexadecane
Uitvoer
Contact angle
Contact angle measurement.

Contacthoekmetingen kunnen worden uitgevoerd op vlakke oppervlakken om hun hydrofobe of hydrofiele gedrag te bepalen. In totaal worden 10 druppels geplaatst op het te meten oppervlak, die vervolgens worden gefotografeerd door een camera. Via de software wordt de contacthoek aan de linker- en rechterkant berekend, en wordt een gemiddelde genomen over de 10 druppels. Met contacthoekmetingen valt een variatie van +/- 3° tussen metingen binnen de tolerantiegrenzen.

Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Brand

TA Instruments DSC250
Temperatuurbereik
-90 to 400 °C
Typische monstergrootte
3-5 mg
Type of DSC pans
Aluminium, hermetisch, hoge druk
Uitvoer
Glasetransitie- temperatuur (Tg)
Smelt-/kristalli- satietemperatuur
Warmtecapaciteit
Entalpie van faseverandering
TA Instruments DSC250 with autosampler to analyse thermal properties of materials, such as melting point, crystallization temperature, glass transition temperature

DSC wordt gebruikt om informatie te verkrijgen van materialen op basis van de reactie op veranderingen in temperatuur. Het kan faseveranderingen zoals smelten, kristallisatie of een glasovergang aan het licht brengen, wat kan helpen bij het identificeren van polymeren of het verstrekken van samenstellingsinformatie (vooral wanneer gecombineerd met andere analytische technieken). De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de initiële verwerkingsparameters van een materiaal te bepalen. Bovendien kunnen verschillende kinetische gebeurtenissen worden geanalyseerd, zoals uithardings- of oxidatiereacties.

Dynamic Light Scattering (DLS)

Brand

Anton Paar Litesizer 500
Bereik van deeltjesgrootte
0.3 nm to 10 μm
Typisch monster volume / concentratie
1 mL / 0.1 %
Temperatuurbereik
0 to 90 °C
Kommen
Polystyreen of kwarts
Uitvoer
Deeltjes- of druppelgrootteverdeling

"DLS is een techniek die wordt gebruikt om de grootte van deeltjes die in een vloeistof zijn verdeeld of de grootte van druppels in een emulsie te bepalen. De deeltjes- of druppelgrootteverdeling wordt gemeten met een Anton Paar Litesizer 500. De dispersie of emulsie wordt eerst verdund met de vloeistof waarin de deeltjes zijn verdeeld tot de juiste concentratie voordat het wordt overgebracht naar de cuvet voor de meting."

Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)

Brand

TA Instruments Q800
Temperatuurbereik
-140 to 600 °C
Frequentiebereik
0.01 – 200 Hz
Maximale kracht
18 N
Modi
Dubbele / enkele cantilever
Driepuntsbuiging
Film-spanning
Compressie
Uitvoer
Visco-elastisch gedrag van materialen
Thermo-mechanische eigenschappen
Glasetransitie- temperatuur (Tg)
Thermische uitzettingscoëfficiënt (CTE)
DMTA Q800 techniques.

DMTA is een techniek die wordt gebruikt om het visco-elastische gedrag van een materiaal te analyseren als functie van temperatuur of frequentie. Uit de resulterende variatie in materiaalstijfheid kunnen eigenschappen zoals de glasovergangstemperatuur (Tg) worden bepaald. Transities die overeenkomen met andere moleculaire bewegingen kunnen ook worden geïdentificeerd.