PTG Eindhoven is specialized in material research and innovation.

Laboratoria

PTG/e beschikt over verschillende laboratoria in ons Catalyst-gebouw, maar heeft ook toegang tot labs op de TU/e-campus.

Deze ultramoderne infrastructuur stelt ons in staat om allerlei soorten polymerisaties en organische syntheses uit te voeren in verschillende chemische laboratoria, waaronder ons unieke olefinen-polymerisatie platform. 

Chemische en fysische karakterisatie wordt uitgevoerd met behulp van analytische apparatuur, die zowel aanwezig is in onze eigen laboratoria alsook bij de TU/e faculteiten Scheikundige Technologie en Werktuigbouwkunde.

Naast de uitgebreide synthese- en analysemogelijkheden is PTG/e ook in staat om op kleine schaal materiaalverwerking uit te voeren in speciaal hiertoe uitgeruste laboratoria.

Chemisch lab
De chemische laboratoria van PTG/e zijn volledig uitgerust om een grote verscheidenheid aan chemische syntheses en/of modificaties uit te voeren. We hebben ruime ervaring en een brede kennisbasis om elk type reactie uit te kunnen voeren.

Deze reacties of syntheses kunnen variëren van kleine modificaties op moleculaire schaal tot polymeren met extreem hoog molecuulgewicht. Er kunnen meerdere verschillende reactoren worden opgebouwd, variërend van glazen reactoren met een klein volume tot stalen reactoren van meerdere liters. Belangrijke parameters zoals temperatuur, tijd, druk en/of atmosfeer kunnen nauwkeurig worden gemeten en geregeld.
Analytisch lab
Experimenten die worden uitgevoerd in het chemische of verwerkingslaboratorium zullen doorgaans worden gekarakteriseerd in onze analytische laboratoria.

PTG/e beschikt over meerdere spectroscopische, thermische en mechanische analysetechnieken die kunnen worden gebruikt om allerlei soorten materialen te identificeren en te karakteriseren. Nieuw gesynthetiseerde verbindingen kunnen bijvoorbeeld in detail worden geïdentificeerd met behulp van zogeheten hyphenated TGA-IR-GC/MS technologie. Of bijvoorbeeld kunnen verbeterde mechanische eigenschappen van uniaxiaal verstrekte polymeertapes door DMTA of trekproeven worden gekwantificeerd.

Binnen onze brede inventaris van analytische technieken kan PTG/e oplossingen bieden voor het bepalen van vrijwel elke materiaaleigenschap.
Verwerkingslab
De verwerking van polymeren is cruciaal bij het bepalen van de eigenschappen en prestaties van een eindproduct. In het verwerkingslab van PTG/e zijn kleinschalige varianten van de meest gangbare industriële verwerkingstechnieken aanwezig, zoals batchkneden, persvormen, spuitgieten en (meerlaags)extrusie.

Micro-compounding kan worden uitgevoerd met slechts 5 gram, waardoor experimentele materialen snel kunnen worden gescreend (wanneer de hoeveelheden beperkt zijn). Grotere extruders (enkel- of dubbelschroefs) met doorvoercapaciteiten van 1-2 kg/uur zijn beschikbaar om de continue polymeerverwerking te evalueren. Met onze apparatuur kunnen verschillende verwerkingsparameters of prestaties van specifieke additieven worden geëvalueerd. Bovendien maakt onze gespecialiseerde verstreklijn het mogelijk om de effecten van specifieke nabewerkingsstappen te onderzoeken.
Olefinen-polymerisatie platform
Het olefinen-polymerisatie platform van PTG/e is ingericht voor het testen van zowel homogene als heterogene katalysatoren in slurry of in oplossing.
Via een uitgebreid zuiveringssysteem kunnen monomeren en oplosmiddelen worden toegevoerd aan vier autoclaven van 125 mL en een autoclaaf van 1 L. Geautomatiseerde katalysatorinjectie en uitgebreide parameterregistratie (P, T, monomeerverbruik) maken het systeem ideaal voor het bestuderen van (de)activerings- en propagatiekenmerken van katalysatoren. Beschikbare oplosmiddelen zijn tolueen en isopar E. Beschikbare monomeren zijn ethyleen, propyleen en verschillende vloeibare olefinen. Waterstof en koolstofdioxide zijn beschikbaar respectievelijk als ketenoverdrager en om snelle koeling te bewerkstelligen.
Chemisch lab
Chemisch lab
Temperature, time and catalysis all have a big impact on material yield and properties during synthesis.

PTG/e has excellent knowledge and equipment to perform various syntheses and to vary these parameters precisely. The syntheses can range from small, molecular scale modifications to extremely high molecular weight polymers.

Multiple different reactors can be assembled ranging from small volume glass reactors up to multiple liter scale steel reactors.
Analytisch lab
Analytisch lab
What happens in the chemical or processing lab will eventually end up in the analytical lab.

PTG/e has possession of multiple core techniques that can be used to identify and characterize all sorts of materials. Whether it is a polymer synthesized from scratch in the chemical lab that needs molecular weight assessment or a polymer that has been modified in the processing lab that needs mechanical testing.
PTG/e owns many techniques that can determine important material characteristics.
Verwerkingslab
Verwerkingslab
Polymer processing is of high importance to modify existing polymers. Multiple machines can be used to accommodate this.
Additives can be mixed in using a kneader. Different composites can be produced using mini extruder. Very strong films can be produced using a stretching line.

This is just a small selection from our range of different machines.
Olefinen-polymerisatie platform
Olefinen-polymerisatie platform
Het olefinen-polymerisatie platform van PTG/e is ingericht voor het testen van zowel homogene als heterogene katalysatoren in slurry of in oplossing.
Via een uitgebreid zuiveringssysteem kunnen monomeren en oplosmiddelen worden toegevoerd aan vier autoclaven van 125 mL en een autoclaaf van 1 L. Geautomatiseerde katalysatorinjectie en uitgebreide parameterregistratie (P, T, monomeerverbruik) maken het systeem ideaal voor het bestuderen van (de)activerings- en propagatiekenmerken van katalysatoren. Beschikbare oplosmiddelen zijn tolueen en isopar E. Beschikbare monomeren zijn ethyleen, propyleen en verschillende vloeibare olefinen. Waterstof en koolstofdioxide zijn beschikbaar respectievelijk als ketenoverdrager en om snelle koeling te bewerkstelligen.