Onderzoek & Innovatie

Heeft u behoefte aan:

  • Onderzoek op exploratief of toegepast gebied?

  • Een state-of-the-art literatuuronderzoek binnen de open-wetenschappelijke en octrooi literatuur?

  • Het modificeren van een bestaand materiaal?

  • Het nabootsen en optimaliseren van uw productieproces op laboratoriumschaal?

PTG/e levert R&D ondersteuning op momenten waarop u het bijvoorbeeld extra druk heeft of wanneer u een bepaalde expertise zelf niet in huis hebt. De looptijd kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren. Een onderzoeksproject bij PTG/e wordt altijd uitgevoerd door academisch onderlegde onderzoekers, zijn bilateraal en altijd op basis van volledige vertrouwelijkheid. Gedurende het onderzoek is er frequent contact tussen u en de onderzoeker, zodat u nauw betrokken blijft en, indien nodig, de koers van het onderzoek kunt bijsturen.

PTG/e is als onafhankelijk kennisinstituut volledig ingericht op het uitvoeren van contract researchprojecten op het gebied van polymeren, kunststoffen en hybride materialen. De combinatie van onze eigen expertise met die van de specialisten uit ons (kennis)netwerk, aangevuld met de infrastructuur van de TU/e, garandeert u een unieke onderzoekspartner.