PTG Eindhoven is specialized in material research and innovation.

Processing &
performance

Bij de Processing & Performance groep hebben we de mogelijkheid om met kleine hoeveelheden materiaal procescondities binnen uw bedrijf na te bootsen. U kunt hierbij denken aan het extruderen van een monofilament of film, met slechts een paar kilogrammen materiaal. Maar ook microgrammen materiaal zeer nauwkeurig op een monster aanbrengen met een inkjet printer behoort tot de mogelijkheden.

Door de kleine benodigde hoeveelheid materiaal kunnen we zeer snel een groot aantal ‘recepten’ screenen, waardoor u inzicht krijgt in de mogelijkheden van uw materiaal.

Enkele voorbeelden van Processing & Performance projecten:

Nylon modificatie

Een klant van PTG/e wilde diverse amines voor de modificatie van nylon in de markt zetten. Om de diversiteit en mogelijkheden van de verschillende producten in kaart te brengen, werd PTG/e gevraagd deze modificaties op lab-schaal uit te voeren.

Met de opgebouwde kennis over de synthese en de eigenschappen wilde de klant niet alleen haar product verkopen, maar ook haar afnemers met eigen kennis assisteren.

PTG/e screende diverse amines in combinatie met verschillende nylons (PA6, 6.6 en 12). Hierbij werd tijdens de synthese de opbouw van het molecuulgewicht in kaart gebracht (GPC). De materialen werden verder verwerkt tot sheets (persen) en filamenten (extrusie), om vervolgens de thermische (DSC en TGA), mechanische (trek) en optische (transparantie) eigenschappen te analyseren.

Als eindresultaat leverde PTG/e een compleet overzicht van de nylon modificatie door middel van amines, bestaande uit:

  • Synthese receptuur & reactie profiel
  • Polymeer eigenschappen (thermisch, mechanisch, ...)
  • Nieuwe toepassingsmogelijkheden en patenten voor de klant

Gas Sensor

Samen met een klant uit de semiconductor industrie heeft PTG/e gewerkt aan een goedkope, weinig stroom verbruikende koolstofdioxide (CO2) sensor. Met behulp van dit type sensoren is het bijvoorbeeld in de toekomst denkbaar om het COgehalte in de lucht te meten met je telefoon.

In dit project heeft PTG/e gewerkt aan het optimaliseren van het CO2 sensor materiaal, het ontwikkelen van snelle screening methodes met behulp van de infrarood (IR) spectroscopie techniek en het aanbrengen van materiaal op aangeleverde chip sensors met behulp van inkjet printen.

Voor de volgende generatie gas sensoren was het nodig om een nieuw type polymeer te ontwikkelen. Binnen het PTG/e laboratorium is hiervoor een drie componenten polymeer systeem ontwikkeld, wat succesvol op een elektrische sensor geprint kon worden. Deze ontwikkeling was voor onze opdrachtgever zo veelbelovend, dat deze gepatenteerd is.