PTG Eindhoven is located in the Brainport.

Sustainable materials

Binnen het expertisegebied Sustainable Materials richten onderzoekers zich op het synthetiseren van een materiaal uitgaande van biobased building blocks of het verbeteren van de eigenschappen van biobased materialen. U kunt hierbij denken aan het verbeteren van de slagsterkte of het beoordelen van materiaaleigenschappen.

Door het combineren van de al bekende kennis op het gebied van olie gebaseerde polymeren met de kennis van biobased materialen en building blocks, is het mogelijk om snel en efficiënt oplossingen te vinden voor uw vraag.

Een voorbeeld van een Sustainable Materials project:

Biopolymeren produceren uit afvalwater

In de industrie wordt veel afvalwater geproduceerd met weinig tot geen restwaarde. In het kader van het STW project ‘From Waste to Resource’ wordt geprobeerd voor afvalwater een meerwaarde te creëren. PTG/e is binnen dit project verantwoordelijk voor de beoordeling van het geproduceerde materiaal en de mogelijke toepassingen.

Doel van het project ‘Production of PHAs from waste’ is het produceren van een biomateriaal PHA (polyhydroxyalkanoates) uit afvalwater met behulp van bacteriën. Een pilot plant voor deze productie heeft onder andere bij fabrieken van een chocoladefabrikant en een papierverwerker gestaan.

PTG/e heeft het polymeer dat geproduceerd is in de pilot plant geanalyseerd en bekeken of er producten van gemaakt kunnen worden ter vervanging van materialen die nu toegepast worden in deze fabrieken. Met andere woorden het omvormen van een afvalstroom tot een nieuwe grondstof!

Korte film over dit project: